Kognitiv terapi og Metakognitiv Terapi

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Følelser, tanker og handlinger påvirker hverandre: Du står i kø og noen tråkker deg hardt på tåa. Det gjør vondt og du blir kanskje sint. Så oppdager du den hvite stokken til mannen som tråkket på deg. Dermed tenker du annerledes om mannen og følelsen endrer seg kanskje, selv om tåa di verker like mye som før.

I kognitiv terapi er vi opptatt av tanker som dukker opp i situasjoner her og nå. I terapien ser vi på negative automatiske tanker: hva vi sier til oss selv/om oss selv. Vi ser på hvordan situasjoner tolkes og om de løsningene som er valgt er de beste. Er det andre måter å tenke på i en vanskelig situasjon? Finnes det andre måter å løse problemet på?

Kognitiv terapi er korttidsterapi. Noen greier seg med ett par timer, men vanligvis avtaler vi 10 timer. Etter 5 timer anbefaler jeg en vurdering om dette passer for deg eller ikke. Det er vanlig med timer hver uke/hver 2. uke. Ofte blir vi også enig om hjemmeoppgaver og god innsats mellom timene øker sannsynligheten for bedring.
En kognitiv terapeut kan sammenlignes med en «personlig trener». Det er ikke terapeuten som gjør deg frisk, men terapeuten er den som hjelper deg mens du gjør jobben.

Kognitiv terapi har vitenskapelig dokumentert effekt ved mange psykiske lidelser, særlig angstlidelsene. (helsetilsynet.no – PDF)

Kognitiv terapi kan hjelpe ved søvnvansker, sinnemestring, kroniske smerter mm.
En videreutvikling av kognitiv terapi er metakognitiv terapi: da er tema i terapien ikke så mye innholdet i tankene, men hvordan du forholder deg til tankene. Denne terapiformen har effekt ved angst og depresjon preget av mye grubling eller bekymring.
Ved tvangslidelse er den mest effektive behandlingen en variant som kalles eksponering og responsprevensjon ER/P.
En medikamentfri behandling av tics/ tourette er CBIT/ ticskontrollerende trening
http://www.innsikt.org/index.asp?id=28670

METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi kan hjelpe deg til å få kontroll over bekymringer og grubling. I metakognitiv terapi jobber vi ikke med innholdet i de negative tankene, men med selve grublingen / bekymringen; Hvordan du forholder til tankene dine og hvordan du forsøker å regulere følelser og tanker. Vi jobber med antagelser som; «jeg kan ikke kontrollere bekymringene/grublingen» «Grubling gjør meg syk» «Grubling gir meg nyttige svar» «Å bekymre meg over framtiden gjør meg forberedt»

HVEM PASSER KOGNITIV TERAPI FOR?

Tidligere trodde man at kognitiv terapi ikke passet for barn eller ungdom, men forskning har vist at dette ikke stemmer. Terapien må tilrettelegges til barnets/ ungdommens utviklingsnivå og hvor lenge barnet kan konsentrere seg.

 

Hva er Kognitiv Terapi

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. I kognitiv terapi er vi opptatt av tanker som dukker opp i situasjoner her og nå.

Les mer..

Tre

Lidelser

Sjekketvang, bekreftelse og forsikring, orden, symmetri og systemer, samle, hamstre, gjemme

Les mer..