Om meg

1989 – 1995: Studerte medisin ved Universitetet i Tromsø

1995 – 1996: Turnustjeneste ved Levanger sykehus.

1997 – 2000: Kommunelege II ved Ørlandet Medisinske senter, og samtidig Helsestasjonslege og Lege på Redningshelikopteret.

2001 – 2002: Barneavdelinga på St Olav

2003 – 2012: Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Orkdal, Fosen, Levanger og Spesialpoliklinikken, Nevroteam ved St Olav.

2008 – 2012: Koordinator, utreder, behandler, evaluering og kvalitetssikring av NordLOTS studien (NordLOTS).

2006 – 2007: 2-årig utdanning i Kognitiv terapi ved NTNU 60 vekttall

2014 – 2015: Diploma 1 Metakognitiv Terapi v/ Adrian Wells og Hans Nordahl ( Manchester og Oslo ) Ferdig i  Desember 2015

2017: BUP Supstad Nevroteam Vikariat i 50 % stilling februar-august

Medlem av Den Norske Legeforening  og Norsk kognitiv Terapi Forening  og Norsk forening for Metakognitiv terapi

Hva er Kognitiv Terapi

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. I kognitiv terapi er vi opptatt av tanker som dukker opp i situasjoner her og nå.

Les mer..

Tre

Lidelser

Sjekketvang, bekreftelse og forsikring, orden, symmetri og systemer, samle, hamstre, gjemme

Les mer..